Chata Rovina
horská chalupa

Šumava, popis regionu

Turistický region Šumava se nachází na jihozápadě České republiky. Na území Šumavy je od roku 1993 vyhlášen Národní park Šumava. Při návštěvě tohoto regionu se turisté mohou seznamovat s okolní neporušenou přírodou, hlubokými lesy, bystřinami a jezery, která jsou dostupná jak v letní, tak i v zimní turistické sezoně.

Šumava leží na území okresů Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice. Šumava není jenom českým turistickým rájem, ale jeho území a aktivity na něm konané zasahují také do Rakouska a Německa.

Nejvyšším vrcholem Šumavy je Velký Javor (1456m) na bavorské straně hranice. Nejvyššími vrcholy české části jsou Plechý (1378), Trojmezná (1361), Boubín (1362), Jezerní hora (1343). Na Šumavě se nachází velké množství rašelinových slatí, jejichž celková plocha činí cca 5.000 ha.

Nespočet pramenišť a rašelinišť, potůčků a bystřin až po hlavní vodní toky - Vltavu a Otavu - řadí Šumavu mezi významné pramenné oblasti. Na hřebenech šumavských hor pramení některé známé řeky - Vltava, která je považována za národní řeku, pramení v horském rozvodnicovém vrchovišti při hranici s Německem a svými přítoky odvodňuje téměř celou jižní část Národního parku Šumava. Otava pak odvádí svými přítoky vodu z většiny území západní části parku. K dalším řekám pramenícím na Šumavě patří Lužnice,Volyňka, Blanice a Úhlava. V oblasti Šumavy se nachází pět jezer ledovcového původu: Černé jezero, které svojí rozlohou 18,4 ha patří k největším jezerům u nás a dále Plešné jezero, Čertovo jezero, jezero Laka a Prášilské.

Ubytování na Šumavě je úžasné v každém ročním období.
Šumava nabízí pohostinnost každému.